FAQ items aan het laden...

Verwijzing en vergoeding

Na een verwijzing van de huisarts of specialist kan de ergotherapie behandeling gestart worden. Binnen 3 werkdagen zal (telefonisch) contact met u worden opgenomen voor het maken van een afspraak. Ergotherapie Apeldoorn biedt directe toegankelijkheid. Dit betekent dat u zonder verwijzing van de huisarts of specialist bij de ergotherapeut terecht kan. Meestal vindt de behandeling thuis plaats. Mocht u zelf naar de praktijk kunnen komen en is uw hulpvraag niet gericht op de thuissituatie, dan kan de behandeling ook in de praktijk plaatsvinden.

Ergotherapie wordt vergoed voor 10 uur per kalenderjaar vanuit de basisverzekering van iedere zorgverzekeraar. Hiermee valt ergotherapie onder het wettelijk vastgestelde eigen risico. Een beperkt aantal aanvullende verzekeringen vergoeden 1 of meer uren ergotherapie. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen of u hiervoor in aanmerking komt mocht dit noodzakelijk zijn.

De tarieven die gehanteerd worden, zijn door de Nza (Nederlandse zorgautoriteit) en de zorgverzekeraars vastgesteld. De tarieven kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Ergotherapie Apeldoorn heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Verwijsformulier Ergotherapie

Download hier het verwijsformulier van Ergotherapie Apeldoorn.