Ergotherapie Apeldoorn is er voor iedereen die een beperking ervaart, de behoefte aan (meer) zelfstandigheid herkent en in Apeldoorn woont.

FAQ items aan het laden...

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen met een ziekte of handicap, zodat ze optimaal kunnen functioneren.

Ergotherapie wordt ingezet als dagelijkse activiteiten, die eigenlijk automatisch behoren te gaan, niet meer (volledig) lukken.

Als ergotherapeut denken we in praktische mogelijkheden voor uw lichamelijke en/of cognitieve beperkingen. Want juist thuis en in het dagelijks leven loopt u tegen uw beperkingen aan en – hoe vervelend ook – bepaalde dingen blijken niet (meer) vanzelf te gaan.

Ergotherapie richt zich op:

  • het opnieuw of op andere wijze leren van vaardigheden;
  • advies en instructie aan de cliënt en/of de (mantel)zorg;
  • begeleiding bij het aanvragen van hulpmiddelen en aanpassingen.

Misschien zijn er aanpassingen nodig in huis of op uw werkplek, zodat uw werkzaamheden u minder klachten en/of moeite kosten. Praktische oplossingen vinden is ons vak en daarin zijn wij creatief. Bovendien kennen wij de weg tussen de specialistische producten, de loketten en de formulieren.

Wij kunnen u handvatten aandragen hoe om te gaan met bijvoorbeeld concentratie-, geheugen-, inzicht-, plannings- en aandachtsproblemen. Wij kunnen u meer vertellen over regelgeving. En dan zijn er nog de dilemma’s rondom uw energieverdeling, waarmee wij u op weg kunnen helpen.

De ergotherapeutische behandeling is voor iedereen een behandeling op maat. Het aantal behandelingen en de intensiteit variëren per cliënt, afhankelijk van de vraagstelling.

Vanuit een netwerk

Wij nemen deel aan verschillende netwerken: MS netwerk stedendriehoek, ParkinsonNet, oncologiezorgnetwerk Apeldoorn e.o. en het netwerk chronische pijn.

Onder hetzelfde dak

Vanuit het gezondheidscentrum Jean Monnetpark, hebben wij direct contact met andere disciplines. Onder hetzelfde dak kunt u ook multidisciplinaire behandeling ontvangen, vergoed door zorgverzekeraar, werkgever of UWV.