FAQ items aan het laden...

Ergotherapie

Ergotherapie is paramedische zorg, die hulp biedt aan mensen met lichamelijke en/of cognitieve problemen. Als eerstelijns ergotherapeut ondersteun ik mensen die als gevolg van een ziekte of handicap moeite ondervinden in hun dagelijks functioneren. Mijn aanpak is erop gericht om cliënten te leren weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de eigen woon-/werksituatie. In vrijwel alle gevallen vraagt dit om ‘maatwerk’ qua advies, begeleiding, training en instructie.

De vragen voor ergotherapie kunnen gericht zijn op:

  • adviseren en begeleiding bij problemen in dagelijkse activiteiten
  • ondersteuning bieden bij verdelen en keuzes maken in activiteiten over de dag/ week
  • voorlichting geven aan mantelzorgers

Mijn motto is ‘Zelfstandigheid binnen handbereik’.

Mijn cliënt en ik hebben hetzelfde doel: een zo groot mogelijke zelfstandigheid en veiligheid. Dat ligt binnen handbereik als we daar met elkaar aan werken. Op basis van de wensen en mogelijkheden stel ik, samen met de cliënt, een plan op. De naaste omgeving (familie, mantelzorg) en betrokken professionals worden hier actief bij betrokken.

Werken met mensen is een grote passie van mij. Omdat mijn cliënt in veel gevallen een proces van verwerking en acceptatie doormaakt, maak ik het bieden van een klankbord een belangrijk aspect van mijn werk.

Samenwerken met andere zorgverleners zie ik als een grote meerwaarde om betere zorg te kunnen leveren. Binnen de ergotherapiepraktijk wordt dan ook nauw samengewerkt met de fysiotherapeuten van Isokin. We kennen elkaar goed en kunnen gebruik maken van de beschikbare expertise. Dit heeft als voordeel voor de cliënt dat hij/zij onder één dak de benodigde zorg krijgt. Daarnaast vindt intensieve samenwerking plaats met andere (geriatrie)fysiotherapeuten, revalidatieartsen, Buurtzorg teams en andere thuiszorgorganisaties.

Goed om te weten

Ergotherapie Apeldoorn is aangesloten bij:

  • Multiple Sclerose (MS) netwerk van de Stedendriehoek;
  • Oncologie netwerken Apeldoorn Noordwest, Apeldoorn Zuid, Beekbergen en Hoenderloo;
  • Buurtzorg Ugchelen, Buurtzorg Apeldoorn west en Buurtzorg Apeldoorn centrum 2.

Ergotherapie Apeldoorn:

  • staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici;
  • is lid van Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging van ergotherapeuten;
  • is aangesloten bij de EDOMAH-kwaliteitskring;
  • is aangesloten bij het klachtenloket paramedici.