Wie zijn wij?

Marike Robbers

Sinds 2004 werk ik als ergotherapeut. In de loop van de tijd deed ik brede kennis en ervaring op in het begeleiden van cliënten met neurologische aandoeningen zoals hersenletsel, MS of de gevolgen van een herseninfarct zowel in de acute, behandelfase als in de chronische fase. Ook heb ik veel kunnen betekenen voor mensen tijdens en na oncologische behandelingen, mensen met longcovid klachten en in brede zin voor mensen in complexe zorgsituaties. Als persoon en als professional haal ik er voldoening uit echt ondersteuning te kunnen bieden op het gebied van energieverdeling tussen werk, privé en ontspanning.

T: 06-46295382
E: marike@ergo-apeldoorn.nl

Selma Sari

In 1992 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut. Na in verschillende revalidatiecentra en bij de Wmo gewerkt te hebben, heb ik in 2007 de overstap gemaakt naar de eerste lijn. Mijn hart ligt bij dit werkveld: de behandeling veelal bij cliënten thuis, waar ik snel een beeld krijg van de situatie en de problematiek die cliënt en mantelzorger ervaren. Zo kan ik concreet meedenken in het vinden van passende oplossingen, in nauwe samenwerking met andere betrokkenen.
Mijn ervaring ligt o.a. bij de behandeling van chronisch progressieve aandoeningen (Parkinson, MS, ALS), oncologische problematiek, long covid, dwarslaesie en vragen over energieverdeling.

T: 06-82334646
E: selma@ergo-apeldoorn.nl

Iris de Groot

Na het afronden van mijn opleiding ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam ben ik in 2017 in de eerstelijns zorg gaan werken. Ik richt mij met name op het behandelen van ouderen. Ik ben gespecialiseerd en geschoold in ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorger aan huis (EDOMAH). Daarnaast behandel ik veel cliënten met Parkinson. Deze hulpvragen zijn gericht op het zo zelfstandig en veilig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ik vind het tijdens de behandeling belangrijk dat er een goede open sfeer is. Waarbij de cliënten de ruimte voelen om hun eigen keuzes en mening te geven. De cliënt staat in mijn behandeling centraal en is leidend in het behandeltraject.

T: 06-10272378
E: iris@ergo-apeldoorn.nl

Inge Kieboom

In 1993 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Heerlen/Zuyd en heb ik veel ervaring opgedaan in verpleeghuis, ziekenhuis en revalidatie. Sinds 2020 werk ik weer in de eerste lijn. Ervaring heb ik met cliënten met chronische pijn, neurologische problematiek (waaronder hersenletsel, herseninfarct, MS, neuromusculaire aandoeningen), longaandoeningen, long covid en oncologie. Hierbij richt ik me op energieverdeling, cognitieve klachten en arbeidsvragen.
Als ergotherapeut geniet ik ervan om mensen weer eigen regie te geven en te coachen naar een waardevol leven.

T: 06-83561121
E: inge@ergo-apeldoorn.nl